အိႏၵိယ ႏိုင္ငံတြင္ အုပ္စုဖြဲ႕ မုဒိမ္း က်င့္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ ၿပီးေနာက္ သုံးလတာ  ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံျခားသား အမ်ဳိးသမီးမ်ား အိႏၵိယသို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္မႈႏႈန္း ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ က်ဆင္းသြားေၾကာင္း စစ္တမ္း တစ္ရပ္က ေဖာ္ျပထားသည္။ အိႏၵိယ ကုန္သည္ ႀကီးမ်ားႏွင့္ စက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း (ASSOCHAM) ၏ စစ္တမ္းတြင္ အထက္ပါ အတိုင္းေဖာ္ျပထားၿပီး တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ အမ်ဳိးသမီး ခရီးသည္ လည္ပတ္မႈႏႈန္း ၂၅ ရာ ခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလ်ာ့က် ေနေၾကာင္း ပါရွိသည္။

<< Start < Prev 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 Next > End >>
Page 328 of 328
You are here:   HomeAll NewsLocal News