ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဆြာေလာင္းေက်းရြာတြင္ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပ ဧည့္သည္မ်ား လက္ခံရန္ ရပ္ရြာ လူထု အေျချပဳ ခရီးသြား လုပ္ငန္း ဖြင့္လွစ္လုိက္ေၾကာင္း ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံအတြက္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈေတြကို ပိုမိုဖိတ္ေခၚႏိုင္ဖို႔အေရးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းက႑ေတြမွာ ပိုမိုဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးသြားေတာ့မွာျဖစ္တယ္လို႔ ေပက်င္းအစုိးရရဲ႕ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခုမွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။
လုံးခင္း၊ ဖားကန္႔ႏွင့္ အျခားရတနာ နယ္ေျမမ်ားရွိ ေက်က္မ်က္တူးေဖာ္ေရး လုပ္ကြက္ ၁၉၅ ခုမွာ ဇန္န၀ါရီလတြင္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ေရနံထုတ္သူႏိုင္ငံမ်ားအသင္းOPEC မွာပါ၀င္တဲ့ႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔ ပါ၀င္ျခင္းမရွိတဲ့ႏိုင္ငံမ်ားဟာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ထဲမွာ တစ္ေန႔ကိုေရနံစည္ေပါင္း ၁ ဒသမ ၈ သန္း ေလ်ာ့ခ်ထုတ္လုပ္ဖို႔အတြက္သေဘာတူညီခဲ့မႈဟာ မနက္ျဖန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ရဲ႕ ပထမဆံုးရက္မွားစတင္ သက္ေရာက္မႈရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

အာဆီယံႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံအတြက္ကေတာ့ ယခုႏွစ္အတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းပုိင္းမွာ တိုးတက္မႈအားေကာင္းခဲ့တဲ့ အက်ဳိးေက်းဇူးေတြနဲ႔ ခံစားခဲ့ရတယ္ဆိုၿပီး သတင္းတစ္ရပ္မွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ယခုႏွစ္အတြင္း ကမၻာတစ္၀န္းက ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ စီးပြားေရးအင္အားအရြယ္အစားကို တုိင္းတာတြက္ခ်က္ထုတ္ျပန္တဲ့
World Economic League Table (Welt) ရဲ႕ အဆင့္ရပ္တည္ခ်က္စာရင္းမွာေတာ့ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံဟာျပင္သစ္ရဲ႕ ေအာက္မွာ က်ဆင္းသြားခဲ့တယ္လို႔ သတင္းတစ္ရပ္မွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။
<< Start < Prev 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next > End >>
Page 7 of 328
You are here:   HomeAll NewsLocal News