Saturday, 04 July 2015 07:16

ႏိုင္ငံေတာ္အနာဂတ္နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး

Written by 
Rate this item
(0 votes)

ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံႏွစ္ခုၾကားတြင္ တည္ရွိေနတဲ့ႏိုင္ငံအဖို႔ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မ-၅၉(စ)က အထူးလိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အျမင့္ဆံုးပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက လူမ်ိဳးျခားမျဖစ္သင့္ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဟုတ္/မဟုတ္အခ်က္က ႏိုင္ငံေတာ္အက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ ဆက္စပ္လ်က္ရွိပါတယ္။

 

          အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ႏိုင္ငံတစ္ခုအေနနဲ႔ တိုင္းရင္းသား(၁၃၅)မ်ိဳးထဲက ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္းရာေကာင္းက်ိဳးလုပ္သူ သမၼတလုပ္ႏိုင္ၿပီး သမၼတျဖစ္ခြင့္ေပးထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

          တစ္ႏိုင္ငံလံုး အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္မာၿပီး အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆိုင္ေရးအတြက္  အေရးပါတဲ့ ပုဒ္မ-၅၉(စ)က ရွိသင့္ပါတယ္။

          ဇြန္(၂၃)ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး ပုဒ္မ-၄၃၆(က)နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္စန္းႏိုင္က မူလအတိုင္းသာထားသင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

          ႏိုင္ငံေတာ္က စံနစ္ေဟာင္းတစ္ခုက ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းဆဲကာလမွာ  ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားေရး ဒီမိုကေရစီအေလ့အက်င့္မ်ား မရင့္က်က္ေသးတဲ့အခ်ိန္ သက္တမ္း နုနယ္ေသးတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္လို႔ ျပင္ဆင္ရန္မသင့္ေသးေၾကာင္းလည္း အႀကံျပဳခဲ့ပါတယ္။

          တိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ အခိုင္အမာရွိခ်ိန္ အေျခအေနအားလံုးေကာင္းလာတဲ့အခါက်ရင္ ပုဒ္မ-၄၃၆ ျပင္ဆင္ ေရးက အဓိကမက်ေၾကာင္း သိရွိလာၾကမွာျဖစ္ၿပီး ထပ္တလဲလဲျပင္ဆင္မႈေတြေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒရဲ႕အႏွစ္သာရ ပ်က္ယြင္း ႏိုင္တယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

          ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး NLD အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ ကို္ယ္စားလွယ္ျဖစ္တဲ့ ဦးႏိုင္ငံလင္းကေတာ့ ပုဒ္မ-၅၉(စ)နဲ႔ ပုဒ္မ-၄၃၆ ကို မျပင္ဆင္ရင္ လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ဘယ္လိုမွလြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈမရွိႏိုင္ဘူးလို႔ ေ၀ဖန္လိုက္ပါတယ္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက စတင္ေရးဆြဲစဥ္ကစၿပီး မူမမွန္ခဲ့ဘူးလို႔ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားဟာ ေရြးေကာက္ခံမ်ားမဟုတ္လို႔ ဒီမိုကေရစီနဲ႔မညီေၾကာင္း ျပင္ဆင္ေရးကို သေဘာတူရာမွာလည္း ေျပာင္းလဲပံုေျပာင္းလဲနည္း ကြဲလြဲေနၿပီးေတာ့ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး အဟန္႔အတားျဖစ္ေနလို႔ ပုဒ္မ-၄၃၆(က) ေသာ့ကိုဖြင့္မွသာ စံႏႈန္းျပည့္၀ တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ရမယ္လို႔ ေဆြးေႏြးပါတယ္။ လတ္တေလာျပင္ဆင္သင့္တဲ့ ပုဒ္မ(၄)ခုကို ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

          ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ကေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ပုဒ္မ-၄၃၆ ျပင္လိုရင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂/၃ က ျပင္ဆင္ရန္သေဘာတူၿပီး ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပကာ ဆႏၵမဲေပးသူအားလံုးရဲ႕ ထက္၀က္ေက်ာ္မဲနဲ႔ ျပင္ဆင္ ရန္ တင္ျပၾကပါတယ္။

          NLD က ပုဒ္မအခ်ိဳ႕ကို ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔ေတာင္းဆိုၿပီး ႀကံ့ခိုင္ေရးနဲ႔ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက ဒီပုဒ္မေတြထဲက အခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕ ကို ေျဖေလ်ာ့ဖို႔ေဆြးေႏြးၿပီး တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကေတာ့ လံုး၀မျပင္ဖို႔ ေဆြးေႏြးတာျဖစ္ပါတယ္။

          ျပင္ဆင္ဖို႔တင္ထားတဲ့မူၾကမ္းမွာ ပုဒ္မ(၄၃)ခု ျပင္ဆင္ရန္တင္ျပထားရာမွာ ပုဒ္မ-၅၉(စ)ဟာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္ ၿခံဳ ငံုမိေသာ္လည္း အက်ံဳးမ၀င္သူတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံႏိုင္ခြင့္ ၿငိစြန္းေနတဲ့အတြက္ ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔ရန္ကို ေဆာ္ၾသေနျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတမျဖစ္ႏိုင္ေပမဲ့ အျခားတာ၀န္တစ္ခုနဲ႔ ႏိုင္ငံ့တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ သိရွိသင့္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ကို သမၼတမျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳတင္ပိတ္ပင္ထားျခင္း၊ မၿပိဳင္ခင္ကပင္ အသာစီးရယူထားျခင္းလို႔ ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိခဲ့ပါတယ္။

          ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္သူ ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္းကေတာ့ ပုဒ္မ-၄၃၆ မျပင္ရင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး အၾကပ္ အတည္းျဖစ္မယ္၊ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲက ပုဒ္မ-၄၃၆ ျပင္ဆင္ၿပီးမွ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ရင္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အနာဂတ္ကို ျမင္ေတြ႔ရမယ္လို႔ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးပါတယ္။

          ၈၈ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းက ဦးျမေအးကေတာ့ ဘယ္လိုမွသံုးမရတဲ့အတြက္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကိုေရွးရွဳၿပီး စိတ္ရွည္လက္ရွည္နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း၊ မျပင္ခဲ့ရင္ လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရး သံသယျဖစ္ၿပီး လူထုက အယံုအၾကည္ကင္းမဲ့မွာျဖစ္လို႔ စစ္တပ္ရဲ႕လႊမ္းမိုးမႈမရွိဘူးဆိုတာ ေပၚလြင္ေအာင္ ျပင္ရမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

          မိမိတို႔ကိုယ္စားျပဳတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးက မိမိတို႔ယံုၾကည္ရာ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားျပဳၾကေပမယ့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒမူၾကမ္းကို လွ်ိဳ႕၀ွက္ဆႏၵမဲေပးဆံုးျဖတ္မႈအရ ပုဒ္မ-၅၉(စ)ကို ၇၃၁ မဲနဲ႔ ျပင္ဆင္မႈအတည္မျပဳဘဲ ပုဒ္မ-၅၉(ဃ)ကိုသာ ၅၅၆ မဲနဲ႔ ျပင္ဆင္ေရးဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

          ပုဒ္မ-၄၃၆(က)၊ (ခ)၊ ၄၁၈(ခ)၊ ၆၀(ဂ) ပုဒ္မမ်ားကိုေတာ့ ျပင္ဆင္မႈအတည္မျပဳခဲ့ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

          တရားမွ်တတဲ့ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ဖို႔ရာ ေကာ္မရွင္အဆင့္ဆင့္ရဲ႕ ဥပေဒနည္းဥပေဒမ်ားေပၚမွာမူတည္ၿပီး က်င္းပရန္ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအျပင္ လက္ရွိအစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္တို႔အၾကား ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းကေန တစ္ဆင့္တက္ၿပီး တစ္မ်ိဳးသားလံုးနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ျခင္းကသာ တိုင္းျပည္ရဲ႕အနာဂတ္ကို လွပေစႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

( ေမာင္ၿငိမ္းခ်မ္း )

Read 1231 times Last modified on Saturday, 04 July 2015 07:54
You are here:   HomeArticlesႏိုင္ငံေတာ္အနာဂတ္နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး