Saturday, 15 August 2015 06:26

ညီညႊတ္ျခင္းမွသည္ ျငိမ္းခ်မ္းသည့္ နိုင္ငံသစ္ဆီသို႕

Written by 
Rate this item
(0 votes)

ၾသဂုတ္လ (၃)ရက္ေန႔က နိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးနဲ႕ KNU Peace Council၊ DKBA နဲ႔ RCSS ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႕ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဗဟိုဌာန (MPC) မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ UPWC ေခၚ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီနဲ႕ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရဲ႕ တစ္နိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ (SD) တို႕ရဲ႕ (၉) ၾကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းကိုလည္း  ႏွစ္ရက္တိုင္က်င္းပခဲ့ရာမွာ ကမၻာ့ကုလသမဂၢကိုယ္စားျပဳ မစၥ မာရီယမ္၊ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတနိုင္ငံရဲ႕ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာစန္ေဂါင္ဇင္းတို႕ကလည္း နိုင္ငံတကာေလ့လာသူမ်ားအေနနဲ႕ တက္ေရာက္ခဲ့ျပီးေတာ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လည္း တက္ေရာက္ေလ့လာခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရပါတယ္၊ ကုလသမဂၢရဲ႕ ျမန္မာနိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူ မစၥ ရန္ဟီလီလည္း လာေရာက္ေလ့လာခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

          နိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးနဲ႕ေတြ႔ဆံုပြဲမွာ NCA လက္မွတ္ထိုးရန္ အခ်ဳိ႕အဖြဲ႔မ်ား အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ားရွိနိုင္လို႔ ျငိမ္းခ်ိမ္းေရးမလိုလားသူမ်ား တံဆိပ္ကပ္ျပီး ခ်န္လွပ္မထားသင့္ဘဲ လိုက္ပါလာနိုင္ေစရန္ တံခါးဖြင့္ထားေပးမယ္လို႕ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          အပစ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္လုပ္ေဆာင္ရာမွာ အစိုးရရဲ႕ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ (၃) ခုအျဖစ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို မည္သည့္အစိုးရတက္ေစကာမူ ဆက္လုပ္သြားနိုင္မယ့္ အုတ္ျမစ္တစ္ခုခ်ေပးရန္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ခုိုင္ခံံ့ေအာင္လုပ္ရန္၊ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္နိုင္ရန္အခ်က္မ်ား ပါ၀င္ပါတယ္။

          အားလံုးပါ၀င္ေဆြးေႏြးေရးဆိုတဲ့ အဓိကအခ်က္မွာ NCA စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္မ်ားကို အစည္းအေ၀းမွာ ျပီးျပတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့လို႔ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကတစ္ဆင့္ အင္အားစုမ်ားအားလံုး ပါ၀င္လာနိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားသြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စာခ်ဳပ္မူေခ်ာ လုပ္နိုင္ပါမွလည္း ႏွစ္ဖက္လံုးရဲ႕ ၾကိဳးပမ္းမွဳမ်ားကို လူထုနဲ႔ နိုင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳမွဳ ရရွိသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

          “တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာနဲ႔ ရဲရဲတင္းတင္း လက္မွတ္ထိုးလိုက္ရင္ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို အဆံုးသတ္ေဆာင္ရြက္နိုင္မယ္လို႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ဦးစီးခ်ဳပ္ကလည္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။ SD အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ပဒိုေနာ္စီဖိုးရာစိန္က တစ္နိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွဳရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္မွာ အားလံုးပါ၀င္နိုင္ရန္အတြက္ အစိုးရက နည္းလမ္းရွာၾကံမယ္လို႔ ယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ အဖြဲ႔ၾကီးသည္ျဖစ္ေစ ငယ္သည္ျဖစ္ေစ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားနဲ႔ ပတ္သတ္၍ အားလံုးပါ၀င္မွသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုး ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားနိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာသြားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

          တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား အဓိက ေတြးပူေနတဲ့ နိုင္ငံေရးအာမခံခ်က္မ်ားရရွိရန္ နိုင္ငံေတာ္က နားလည္သေဘာေပါက္တဲ့အတြက္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုအေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ရင္ နိုင္ငံေရးအာမခံအတြက္ စိုးရိမ္စရာမရွိေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္တိုးတက္ေရး၊ အားလံုးညီညႊတ္စြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေရး အေရးၾကီးလို႔ စာခ်ဳပ္အေခ်ာသပ္ အတည္ျပဳျပီးပါက ႏွစ္ဖက္တာ၀န္ရွိသူမ်ား ဆက္လက္ေတြ႕ဆံုညွိႏွဳိင္းသြားမယ္လို႔ UPWC ရဲ႕ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးသိန္းေဇာ္က အျပဳသေဘာေျပာဆိုပါတယ္။

          တပ္မေတာ္ကိုယ္စား ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးျမင့္စိုးက ေျပာၾကားရာမွာ NCA မွာ နိုင္ငံေရးအာမခံခ်က္ အျပည့္အ၀ပါရွိတဲ့အတြက္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွဳ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့အခ်က္မ်ား၊ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာက်င့္၀တ္မ်ားမွာ စစ္ေရးအာမခံခ်က္မ်ား အခန္းတစ္ခန္းပါ၀င္လို႔ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးမ်ား၊ ႏွစ္ဖက္လိုက္နာရမည့္ က်င့္၀တ္မ်ားပါ၀င္ျပီး လူမွဳေရးအရ အာမခံခ်က္မ်ားမွာ ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚကိုယ္ ရပ္တည္နိုင္ရန္ နိုင္ငံေတာ္က စီးပြားေရး၊ လူမွဳေရး စတဲ့ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္အပိုင္းမ်ားကို နိုင္ငံတကာစံညႊန္းမ်ားနဲ႔အညီ အာမခံခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးရမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

          SD အဖြဲ႕ရဲ႕ ဒုတိယအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္(၂)ျဖစ္တဲ့ ပူဇင္က်ဳံးကေတာ့ UPWC ရဲ႕ သေဘာထား တင္ျပခ်က္မ်ားေဆြးေႏြးျပီး ရလာတဲ့ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားနဲ႔ အျမင္သေဘာထားမ်ား ယူေဆာင္လာခဲ့တာကို အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္ဘက္က သေဘာထားၾကီးၾကီးနဲ႔ လက္ခံေပးပါက အလြန္တန္ဖိုးရွိေသာ ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္လာလိမ့္မယ္လို႔ တင္ျပေဆြးေႏြးပါတယ္။

          (၉)ၾကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀းမွာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးေအာင္မင္းက ႏွစ္ဖက္ပါ၀င္ ေဆြးေႏြးသူမ်ားအေနနဲ႔ NCA စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားကို ျပီးျပတ္ေအာင္ ေဆြးေႏြးနိုင္ခဲ့လို႔ ပါ၀င္လက္မွတ္ထိုးမယ့္ All Inclusive က အေရးၾကီးေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ၁၅ ဖြဲ႕နဲ႔ Bilateral ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ဆက္တိုက္ေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့ျပီး သေဘာတူညီမွဳ စာခ်ဳပ္ေပါင္း ၃၉ ခု လက္မွတ္ထိုးနိုင္ခဲ့တာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

          ျမန္မာျပည္ရဲ႕ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းရမယ့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ ပါ၀င္သင့္သူ အားလံုး ပါ၀င္ၾကဖို႔နဲ႕ အစိုးရကလည္း လက္ေတြ႕က်တဲ့နည္းလမ္းမ်ားနဲ႔ခ်ဥ္းကပ္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့အေလ်ာက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ခရီးရွည္ၾကီး ႏွစ္ဖက္ယံုၾကည္မွဳတည္ေဆာက္နိုင္ဖို႔ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာအထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္မလဲဆိုတာက အေရးၾကီးတဲ့ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ေနပါတယ္။

          တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအေပၚ အဆင့္အတန္းမခြဲျခားဘဲ စစ္ေရး၊ နိုင္ငံေရး အာမခံခ်က္ေပးနိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သလို အပစ္ရပ္ျပီးေနာက္ လူမွဳေရးအာမခံခ်က္ျဖစ္တဲ့ စား၀တ္ေနေရးကိစၥ၊ စီးပြားေရးကိစၥမ်ား မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္တဲ့အျပင္ ႏွစ္ဖက္ညွိႏွဳိင္းရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေနတဲဲ့ DDR/SSR ကိစၥရပ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာထားခဲ့ျပီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

          Disarmament, Demobilization, Reintegration (DDR)နဲ႔ ခ်မွတ္ထားတဲ့ မူ(၆)ခ်က္ကို လက္ခံနိုင္ရန္ NCA ကို လက္ခံျပီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရး၊ စစ္မွဳထမ္းအျဖစ္မွ ႏွဳတ္ထြက္ခြင့္ျပဳျခင္းနွင့္ အရပ္သားမ်ားအျဖစ္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးမူ၀ါဒမ်ား ပါ၀င္သလို တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားက ျပည္နယ္ေစာင့္တပ္အျဖစ္နဲ႔ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးပါ၀င္တဲ့ လံုျခံဳေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး Security Sector Reform(SSR) ေပၚ အေျခခံျပီး ေဆြးေႏြးၾကရာမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမူ၀ါဒပါ အခ်က္မ်ားကို အေလးထား လုိက္နာသြားပါက ျပႆနာမရွိနိုင္ဘဲ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား မွန္ကန္စြာ ရပ္တည္ေနထိုင္မွဳအေပၚတြင္မူတည္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က သေဘာထားေဖာ္ျပခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။

          ဒါေၾကာင့္ နိုင္ငံေတာ္ကထုတ္ျပန္တဲ့ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို တိတိက်က်လိုက္နာရန္၊ ဒို႕တာ၀န္အေရးသံုုးပါးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္အရ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ရန္ဆိုတဲ့ အခ်က္မ်ားက အေရးၾကီးတဲ့အေလ်ာက္ နိုင္ငံ့အက်ဳိးေရွးရွဳျပီး ေျပလည္ရန္ ညွိနွဳိင္းသြားဖို႔ လိုအပ္ေနခ်ိန္ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။

          လမ္းဆံုလမ္းခြသို႔ ေရာက္ရွိေနရာကေန ျငိမ္းခ်မ္းေရးေအာင္ျမင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ျပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ဦးစြာေဆာင္ရြက္ျပီးတဲ့ေနာက္ နိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမွဳမ်ားနဲ႔ ခိုင္ျမဲတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ ၾကိဳးစားသြားၾကရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

          NCA စာခ်ဳပ္မွာ ပါ၀င္တဲ့အခ်က္မ်ားအနက္ ပါ၀င္လက္မွတ္ထိုးမယ့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ကိစၥမွအပ အခ်က္အားလံုး သေဘာတူညီနိင္ခဲ့ျပီးေတာ့ ဆက္လက္ျပီး နိုင္ငံေတာ္သမၼတနဲ႕ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရဲ႕ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပသြားဖို႔ ႏွစ္ဖက္သေဘာထား ထုတ္ျပန္ ေၾကညာနိုင္ခဲ့လို႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေရာင္ျခည္ယွက္သန္းလာေနျပီ ျဖစ္ေနပါတယ္။

(ေမာင္ၿငိမ္းခ်မ္း)

Read 1330 times
You are here:   HomeArticlesညီညႊတ္ျခင္းမွသည္ ျငိမ္းခ်မ္းသည့္ နိုင္ငံသစ္ဆီသို႕