ျပင္ပေငြလဲႏႈန္း၌ အေမရိကန္ေဒၚလာေစ်းသည္ ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ရက္တြင္ ၁၃ က်ပ္ခန္႔ျမင့္တက္ လာျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းအ ေခါက္ေရႊေစ်းႏႈန္းသည္ တစ္ရက္အတြင္း က်ပ္ ၁၀,၀၀၀ ခန္႔ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ကုန္ဆံုးရန္ ႏွစ္လခြဲခန္႔အလိုတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏုိင္ရန္ ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၄ ဘီလ်ံခန္႔ တန္ဖိုးရွိ အဆိုျပဳလႊာ ၇၀ ခန္႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) သို႔ လာေရာက္တင္ျပထားၿပီး ယခုဘ႑ာႏွစ္ လ်ာထားခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
စတုတၳေျမာက္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာအတြက္ အမွတ္တံဆိပ္ကို Mytel ဟု အမည္ေပးထားၿပီး MNTC (Myanmar National Tele & Communications Co., Ltd) အေနျဖင့္ ေဒၚလာႏွစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၁၄ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ျပဳလုပ္သည့္ MNTC ၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ သတင္းရရွိသည္။ MNTC အေနျဖင့္ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္စင္ ရယူခဲ့ၿပီး ပထမဆံုးေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ဇန္န၀ါရီ ၁၄ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Melia Yangon ဟုိတယ္၌ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အာရွေဒသရဲ႕ အေသးငယ္ဆံုး စီးပြားေရးႏိုင္ငံေတြအေနနဲ႔တ႐ုတ္လိုမ်ဳိး အင္အားႀကီးႏိုင္ငံေတြထက္ေတာင္ ပိုမိုျမန္ဆနတဲ့ ႏႈန္းထားနဲ႔ တုိးတက္ဖြံ႔ထြားလာေနၿပီျဖစ္တယ္လို႔ ကမာၻ႔ဘဏ္က ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။

ကေမၻာဇဘဏ္ ကုမၸဏီအုပ္စု၊ ကေမၻာဇဘဏ္ႏွင့္ ထိပ္တန္း ေငြေပးေခ်မႈဆုိင္ရာ နည္းပညာကုမၸဏီျဖစ္သည့္ VISA လုပ္ငန္းစုတုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ဆန္းသစ္ေသာ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးရန္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပူးေပါင္းမႈ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကေမၻာဇဘဏ္ကုမၸဏီမွ သိရသည္။
ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္အတြင္း က်ပ္ ၁၀ ဂဏန္း ခုန္တက္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံျခား ေငြလဲႏႈန္းသည္ ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၃၇၀ ခန္႔အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း မြန္းလဲြပုိင္းတြင္ ၁၃၆၂ က်ပ္အထိ ျပန္လည္ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 3 of 29