တစ္ဦးခ်င္းကားတင္သြင္း မႈ ရပ္နားလုိက္ၿပီးေနာက္ ျပင္ပ ေစ်းကြက္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚ လာတန္ဖိုး ဆက္တုိက္က်ဆင္း ခဲ့ရာ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁,၃၆၅ က်ပ္ခန္႔အထိ ေရာက္ရွိလာ ေၾကာင္း ျပင္ပေငြေၾကးေစ်းကြက္ မွ သတင္းရရွိသည္။
အေမရိကန္ေဒၚလာ အသံုးေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရး ျပည္ပမွ တင္သြင္းရမည့္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ားကို အခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံရန္ အ စိုးရက စီစဥ္ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

 ျပည္တြင္းစက္သုံးဆီေစ်း ႏႈန္းသည္ ယခင္ႏွစ္ဒီဇင္ဘာတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ႏႈန္းထားထက္ ေက်ာ္လြန္သြားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံက ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ႐ုပ္သိမ္းကာ GSP အခြန္သက္သာခြင့္မ်ား ေပးအပ္ထားၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အေမရိကန္၏တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၀င္ေရာက္ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံႏုိင္ရန္အတြက္ ႏွစ္ဖက္ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸ ဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္သို႔ လာေရာက္တင္ျပထားသည့္ အဆိုျပဳလႊာ ၅၂ ေစာင္မွ ပမာဏေဒၚလာ သံုးဘီလ်ံနီးပါး ခြင့္ျပဳရန္ က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါ အဆိုျပဳလႊာ ၅၂ ေစာင္ကို ၿပီးျပတ္ေအာင္ ခြင့္ျပဳႏုိင္ခဲ့ပါက ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ၀င္ေရာက္ရန္ လ်ာထားသည့္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လ်ာထားခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္ႏုိင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာနွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းကို၀င္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳွပ္နွံေတြထဲမွာေတာ့ တယ္လီကြန္းလုပ္ငန္းက႑မွာ ၀င္ေရာက္ခဲ့တဲ့ပမာဏက အမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ့ၿပီးေတာ့ စုစုေပါင္း၀င္ေရာက္မႈအားလံုးရဲ႕ ၄၇ ဒသမ ၀၇ ရာခိုင္ႏႈန္းထိရွိခဲ့တယ္ဆိုၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ MIC ကထုတ္ျပန္လုိက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြအရ သိရပါတယ္။

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 4 of 29