အေမရိကန္ ဗဟုိဘဏ္၏ ေငြတုိးႏႈန္းျမႇင့္ရန္ေၾက ညာၿပီးေနာက္ပိုင္းျပည္တြင္းအေမ ရိ ကန္ေဒၚလာေငြေစ်းႏႈန္း စံခ်ိန္တင္ အျဖစ္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ျမန္မာေငြ က်ပ္ ၁၄၀၀ေက်ာ္သုိ႔ျမင့္တက္ခဲ့ရာ ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္မႈႏွင့္အတူ ကုန္ ေစ်းႏႈန္းအလြန္အကြၽံ ျမင့္တက္မႈမရွိ ေစရန္အေရးတယူေဆာင္ ရြက္သင့္ ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းစီးပြားေရး
ေလ့လာသူမ်ား ၏ သံုးသပ္ေျပာၾကား ခ်က္အရ သိရသည္။

 ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြား ေရးဇုန္ ျပန္လည္ စတင္ရန္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ ေဆာင္မည့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ မ်ားကို ဒီဇင္ဘာလကုန္တြင္ ေရြး ခ်ယ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။

ျပင္ပေဈးကြက္တြင္ ေဒၚလာေဈးျမင့္တက္ေနျခင္း ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ ေငြလဲ ေကာင္တာအမ်ားစု၌ ေဒၚလာ ေရာင္းခ်မႈ ရပ္ဆုိင္းထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

 ျပင္ပ ေဈးကြက္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာတန္ဖိုး စံခ်ိန္ တင္ျမင့္တက္ၿပီး ဗဟိုဘဏ္ရည္ ၫႊန္းေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ကြာျခားမႈမ်ား လာျခင္းေၾကာင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္ မ်ားက လူတစ္ဦးလွ်င္ ေဒၚလာအ နည္းငယ္သာ ေရာင္းခ်ေပးေန ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တတိယသံုးလပတ္အတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အဆင့္ျမင့္ဟုိတယ္ အခန္းမ်ား၌ ပ်မ္းမွ်ဧည့္သည္ ၀င္ေရာက္မႈ ၄၂ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေလ်ာ့က်ၿပီး ႏွစ္အလုိက္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ႏွစ္ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ က်ဆင္းေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာ အိမ္ျခံေျမ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း တစ္ခုျဖစ္ေသာ Colliers International ၏ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဟုိတယ္ဆုိင္ရာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တတိယသံုးလပတ္ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအသစ္အရ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမႇင့္တင္မည့္ ဇုန္ - ၁၊ ဇုန္ - ၂ ႏွင့္ ဇုန္ - ၃သည္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားကို အေျခမခံဘဲ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို အေျခခံကာ ဦးစားေပး ျမႇင့္တင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါဇုန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ထုတ္ျပန္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန႐ံုးတြင္ က်င္းပသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ သိရသည္။
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 5 of 29