Monday, 06 February 2017 04:59

ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၂၂ ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိလာၿပီး သြင္းကုန္တန္ဖုိး ေလ်ာ့က်ခဲ့ေသာ္လည္း ပုိ႔ကုန္တန္ဖုိးမ်ားခဲ့သျဖင့္ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူထက္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ျမင့္တက္

Written by 
Rate this item
(0 votes)
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၂၂ ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိလာၿပီး သြင္းကုန္တန္ဖုိး ေလ်ာ့က်ခဲ့ေသာ္လည္း ပုိ႔ကုန္တန္ဖုိးမ်ားခဲ့သျဖင့္ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူ ကုန္သြယ္မႈပမာဏထက္ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။
 
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ဇန္န၀ါရီ ၂၇ ရက္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၂၂၄၀၈ ဒသမ ၂၃၂ သန္းရွိၿပီး ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ အလားတူကာလ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၂၂၂၇၇ ဒသမ ၉၂၃ သန္းရွိသျဖင့္ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁၃၀ ဒသမ ၃၀၉ သန္း တုိးတက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 
 
လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၇ ရက္ အထိ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၂၂ ဘီလ်ံ ေက်ာ္တြင္ ပုိ႔ကုန္တန္ဖုိးေဒၚလာ ၉၃၃၃ ဒသမ ၁၉၅ သန္း၊ သြင္းကုန္တန္ဖုိးေဒၚလာ ၁၃၀၇၅ ဒသမ ၀၃၇ သန္းပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ပုိ႔ကုန္၀င္ေငြမွာ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူထက္မ်ား ျပားခဲ့ၿပီး သြင္းကုန္တန္ဖုိးမွာ ယခင္ဘ႑ာ ႏွစ္ကာလတူထက္ ေလ်ာ့က်ေနေၾကာင္း သိရသည္။
 
လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ပုိ႔ကုန္၀င္ေငြထက္ သြင္းကုန္တန္ဖုိး မ်ားေနသျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ေဒၚလာ ၃၇၄၁ ဒသမ ၈၄၂ သန္းျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရသည္။ ယခင္ ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူတြင္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြမွာ ေဒၚလာ ၅၀၃၀ ဒသမ ၉၆၁ သန္းရွိခဲ့ သည္။
 
ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ တုိ႔ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ယင္းကာလအတြင္း ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁၆၄၃၄ ဒသမ ၄၂၈ သန္း၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၅၉၇၃ ဒသမ ၈၀၄ သန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 
အဆုိပါကာလအတြင္း ျပည္ပတင္ပုိ႔ခဲ့သည့္ လယ္ယာထြက္ကုန္၊ တိရစၦာန္ထြက္ပစၥည္း၊ ေရထြက္ကုန္၊ သတၱဳတြင္းထြက္၊ သစ္ေတာထြက္၊ စက္မႈကုန္ေခ်ာႏွင့္ အျခားပုိ႔ကုန္စသည့္ ပုိ႔ကုန္မ်ားအနက္ သတၱဳတြင္းထြက္ ႏွင့္ စက္မႈကုန္ေခ်ာ ပစၥည္းတင္ပုိ႔မႈမွာ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ထက္ ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သြင္းကုန္ တင္သြင္းမႈ အပုိင္းတြင္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းမႈ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူထက္ ေလ်ာ့က်ခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းသုံးကုန္ၾကမ္းပစၥည္းႏွင့္ လူသုံးကုန္ပစၥည္း တင္သြင္းမႈ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 
အဆုိပါကာလအတြင္း ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈမွ ပုိ႔ကုန္တင္ပုိ႔မႈမွာ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူထက္ ၀င္ေငြပုိမုိရရွိခဲ့ၿပီး သြင္းကုန္တန္ဖုိး ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးတြင္မူ ပုိ႔ကုန္ႏွင့္ သြင္းကုန္တန္ဖုိး ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူထက္ မ်ားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ကုန္သြယ္မႈ လုိေငြျပမႈေလွ်ာ့ခ်ရန္ မရွိမျဖစ္ သြင္းကုန္မ်ားမွလြဲ၍ ဇိမ္ခံကုန္စည္ႏွင့္ သြင္းကုန္မ်ားအား စိစစ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ စီစဥ္မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ဒုတိယကာလတုိ ငါးႏွစ္စီမံကိန္း (၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၂၀- ၂၀၂၁ ဘ႑ာႏွစ္) တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။
 
Credit To >>> Eleven Media Group
Read 430 times