ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၉၇ သန္းအထိ ရွိေနၿပီး Trading Value တြင္ ေဒၚလာ ၃၄၁၉ သန္းအထိ ရွိေနကာ အဆိုပါတန္ဖိုးမွာ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံႏွင့္ လာအို ႏိုင္ငံတို႔တြင္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမ်ား စတင္ခ်ိန္မွ တစ္ႏွစ္အတြင္း ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ ကာလတူ ပမာဏထက္ မ်ားစြာသာလြန္ေနသည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။
ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ ခ်ိန္းကို စိတ္၀င္စားမႈက်ဆင္းေန သည္ဆိုေသာ္လည္း လက္ရွိအ ေနအထားသည္ အာဆီယံႏိုင္ငံ အခ်ိဳ႕ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စတင္ခ်ိန္ ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ပံုမွန္လည္ပတ္ ေနသည္ဟု ဘ႑ာေရးဒု၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းကေျပာသည္။
ျပင္ပေငြလဲႏႈန္း၌ အေမရိကန္ေဒၚလာေစ်းသည္ ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ရက္တြင္ ၁၃ က်ပ္ခန္႔ျမင့္တက္ လာျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းအ ေခါက္ေရႊေစ်းႏႈန္းသည္ တစ္ရက္အတြင္း က်ပ္ ၁၀,၀၀၀ ခန္႔ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ကုန္ဆံုးရန္ ႏွစ္လခြဲခန္႔အလိုတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏုိင္ရန္ ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၄ ဘီလ်ံခန္႔ တန္ဖိုးရွိ အဆိုျပဳလႊာ ၇၀ ခန္႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) သို႔ လာေရာက္တင္ျပထားၿပီး ယခုဘ႑ာႏွစ္ လ်ာထားခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
စတုတၳေျမာက္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာအတြက္ အမွတ္တံဆိပ္ကို Mytel ဟု အမည္ေပးထားၿပီး MNTC (Myanmar National Tele & Communications Co., Ltd) အေနျဖင့္ ေဒၚလာႏွစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၁၄ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ျပဳလုပ္သည့္ MNTC ၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ သတင္းရရွိသည္။ MNTC အေနျဖင့္ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္စင္ ရယူခဲ့ၿပီး ပထမဆံုးေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ဇန္န၀ါရီ ၁၄ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Melia Yangon ဟုိတယ္၌ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အာရွေဒသရဲ႕ အေသးငယ္ဆံုး စီးပြားေရးႏိုင္ငံေတြအေနနဲ႔တ႐ုတ္လိုမ်ဳိး အင္အားႀကီးႏိုင္ငံေတြထက္ေတာင္ ပိုမိုျမန္ဆနတဲ့ ႏႈန္းထားနဲ႔ တုိးတက္ဖြံ႔ထြားလာေနၿပီျဖစ္တယ္လို႔ ကမာၻ႔ဘဏ္က ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 2 of 23