ယခုအႀကိမ္က်င္းပသည့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲတြင္ ေက်ာက္မ်က္အတြဲ စုစုေပါင္း ၄၄ တြဲႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းအတြဲ စုစုေပါင္း ၄ဝ၄၁ တြဲကို အိတ္ဖြင့္တင္ဒါစနစ္၊ ေစ်းၿပိဳင္ စနစ္မ်ားျဖင့္ ေရာင္း ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ GSP အစီအစဥ္အရ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ား (BeneficiaryDeveloping Countries – BDC) အတြက္ အေကာက္ခြန္ကင္းလြတ္တဲ့ကုန္စည္လုိင္း ၃၅၀၀ ခန္႔နဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အနည္းဆံုးႏုိင္ငံ (Least DevelopedBenificiary Developing Country- LDBDC) ႏိုင္ငံမ်ားကိုအေကာက္ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိတဲ့ ကုန္စည္လိုင္း ၁၅၀၀ ခန္႔ ထပ္မံေပးအပ္ထားတဲ့အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ အေမရိကန္ကေပးအပ္တဲ့ GSP အခြင့္အေရးအရ ကုန္စည္လိုင္း ၅၀၀၀ ခန္႔ကိုအေကာက္ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ခံစားရရွိမွာျဖစ္တယ္လို႔ စီးပြားေရးနဲ႔ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက သိရပါတယ္။

ေဒၚလာေစ်းႏႈန္းသည္ ငါးရက္ဆက္တုိက္ က်ပ္ ၁၃၄၀ ေက်ာ္တြင္ ဆက္လက္ရွိေနၿပီး ကမၻာ့ေရႊေစ်း က်ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ေရႊေစ်း က်ပ္ ၈၅၇၀၀၀ အထက္တြင္ တည္ရွိေနေၾကာင္း ေစ်းကြက္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး ႏွင့္ ေရႊေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၂ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေရႊေစ်း တက္ရိပ္ျပန္ျပျခင္းႏွင့္ ေဒၚလာေစ်း ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရႊေစ်း က်ပ္ ၈၇၅၀၀၀ အထိ ျပန္ေရာက္လာေၾကာင္း ေစ်းကြက္အတြင္း ေရႊေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေဒၚလာေစ်း ျမင့္တက္ေနမႈသည္ တရားမ၀င္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ ႀကီးထြားေနမႈႏွင့္ ေစ်းကစားမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိ၀င္ဘာ ၁၇ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘဏ္မ်ားအသင္း၌ GIZ Banking Report Launch Event အခမ္းအနားတြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံတကာဘဏ္လုပ္ငန္းေတြ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ေနေသာ္လည္းျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္းက႑မွာ ႀကီးမားတဲ့႐ိုက္ခကမႈေတြမရွိႏိုင္ပါဘူးလို႔ ပုဂၢလိကဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္အသိုင္းအ၀ိုင္းက ခန္႔မွန္းေျပာဆိုပါတယ္။
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 5 of 23