အစိုးရသစ္လက္ထက္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္က႑ ႏိုင္ငံ ျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ ေန ေရာင္ျခည္သံုး လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္း မ်ားသာ အဓိက၀င္ေရာက္လာ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္ ခုနစ္လအတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ ေဒၚလာႏွစ္ဘီလီယံေက်ာ္၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ထပ္မံခြင့္ျပဳရန္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ႏွစ္ဘီလီယံေက်ာ္ က်န္ေနေသး ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

လာမယ့္ ငါးႏွစ္အတြင္းမွာေတာ့ ကမၻာ့စီးပြားေရးတိုးတက္ဖြံ႔ၿဖဳိးမႈထဲမွာ တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ထည့္၀င္ပါ၀င္မႈက ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ရွိလာလိမ့္မယ္လို႔ ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးက ေအာက္တုိဘာလ ၃၀ ရက္မွာ ေျပာၾကားသြားပါတယ္။

ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု က ထုတ္ျပန္ေသာ ၂၀၁၇ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအား လံုးအတြက္ တန္းတူအခြင့္အ လမ္းအစီရင္ခံစာ၏ စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ရ လြယ္ကူမႈအဆင့္သတ္ မွတ္ခ်က္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက အ ဆင့္တစ္ဆင့္ တက္လာေသာ္ လည္း ေအာက္ဆံုးႏိုင္ငံ ၂၀ စာရင္း၌ ပါ၀င္ေနဆဲျဖစ္သည္။

အိႏၵိယရဲ႕ ျပည္တြင္း ေမာ္ေတာ္ကားအစိတ္အပိုင္းပစၥည္းထုတ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြဟာ ထုတ္ယူရေသးျခင္းမရွိေသးတဲ့ ႏိုင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ျခမ္း ကားအစိတ္အပိုင္းပစၥည္းေစ်းကြက္ကို ၀င္ေရာက္အသံုးခ်ဖို႔ စီစဥ္ေနသလို အိမ္နီးခ်င္းေစ်းကြက္ေတြျဖစ္တဲ့ ျမန္မာနဲ႔ ဘူလ္တန္တို႔လို ႏိုင္ငံေတြဆီကိုလည္း ထုတ္ကုန္ေတြ တင္ပို႔ႏိုင္မယ့္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းေတြ ရွာေဖြလိုလ်က္ရွိေနပါတယ္။

သီလဝါအထူးစီးပြားေရး ဇုန္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ၏ ရွယ္ယာ မ်ား ခြဲျခမ္းရန္ ေအာက္တုိဘာ ၃၁ ရက္မွ ႏုိဝင္ဘာ ၃ ရက္အထိေလးရက္ၾကာ ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ရွယ္ယာေရာင္းခ်မႈ ရပ္ဆိုင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 6 of 23