အစုရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ ဆယ္စုအျဖစ္ ခြဲျခမ္းမည္ဟု ျမန္ မာသီလ၀ါအက္စ္အီးဇက္ဟိုးလ္ ဒင္းပက္ဘလစ္ လီမိတက္က ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္စ ေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ရွယ္ယာေစ်း သည္ ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္ တစ္ရက္တည္းတြင္ က်ပ္ေျခာက္ ေထာင္ေက်ာ္ ျမင့္တက္ခဲ့ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

 

ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာေစ်းကြက္အား ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ၿပိဳင္ဆုိင္လာႏုိင္ဖို႔အတြက္ တန္ဖိုးျမွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းကို အေလးထား ပံ့ပိုးကူညီရမယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဒုဥကၠဌ ျဖစ္သူေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္ဝင္းက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းသို ့ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသြား ၀င္ေရာက္မႈ ႏွစ္စဥ္ျမင့္တက္ေနၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လကုန္အထိ ရွစ္လအတြင္း ျပည္တြင္းခရီးသြား ၀င္ေရာက္မႈမွာ ယခင္တစ္ႏွစ္လံုး ၀င္ေရာက္ခ့ဲသည့္ အေရအတြက္ ထက္ေက်ာ္လြန္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

လက္ ရွိဘ႑ာႏွစ္ စက္တင္ဘာလအထိ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးပိုင္းတြင္ ယခင္ႏွစ္အလား တူကာလထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၂၀၀ နီးပါး ပိုမိုတင္ပုိ႔ထားေၾကာင္း စီးပြားေရး ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာနမွ သိရသည္။

၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ပသို႔ ေရထြက္ပစၥည္းပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈျမင့္တက္လ်က္ရွိတယ္လို႔ စီးပြားေရးနဲ႔ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ စာရင္းမ်ားအရ သိရပါတယ္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ တစ္ႏွစ္ပ်မ္းမွ် ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ ၁၁ ဒသမ ၄၆ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတစ္ႏွစ္ ပ်မ္းမွ်ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ၁၂ ဒသမ ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း အနည္းငယ္ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဗဟုိစာရင္းအင္း အဖြဲ႕မွ ထုတ္ျပန္သည့္ စားသုံးသူေစ်းဆႏႈန္းႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း အေျခအေနအရ သိရသည္။

<< Start < Prev 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next > End >>
Page 9 of 29
You are here:   HomeEconomic