ဘာသာျပန္ဝတၳဳတို

ဘာသာျပန္ဝတၳဳတို (2)

Wednesday, 08 April 2015 04:28

ႏိုင္ရာစား

Written by

ဟိုတစ္ေန႔က ကၽြန္ေတာ္သည္ “ယူလီယက္ဗာဆီလီယက္ဗနာ ” ကို စာၾကည့္ခန္းထဲသို႔ေခၚလိုက္သည္။ ယူလီယာသည္ ကၽြန္ေတာ့္သားသမီးကေလးမ်ား၏ ဆရာမျဖစ္သည္။

Tuesday, 07 April 2015 08:47

သူငယ္ခ်င္းေကာင္း

Written by

“ အမယ္ေလး......ကယ္ၾကပါအံုး.....ဒီအေကာင္ၾကီးကို လာဖယ္ပစ္စမ္းပါ ” ဟု စူးစူး၀ါး၀ါးေအာ္လိုက္ ေသာအသံသည္ ပ်င္းရိဖြယ္ေကာင္းလွသည့္ ေန႕လယ္ခင္းကို ေဖာက္ထြင္း၍ ေပၚထြက္လာသည္။