တစ္ကုိယ္ေတာ္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ မလုပ္ျဖစ္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းမွာ က်န္းမာေရးႏွင့္ တျခား အေၾကာင္းရာ ေတြေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ ပြဲက်င္းပခြင့္ ပိတ္ခံ ရျခင္းေၾကာင့္ မလုပ္ျဖစ္ရေၾကာင္း စာနယ္ဇင္း ရွင္းလင္းပြဲကို ယေန႔ ေန႔လယ္ ၁ နာရီခြဲ ခန္႔တြင္ မန္းေလးၿမိဳ႕ စြမ္းဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ရဲေလးရဲ႕တစ္ကိုယ္ေတာ္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို ယခုလ ၆ရက္ေန႔ ၆နာရီ စြမ္းဟုိတယ္ ျမက္ခင္းျပင္ တြင္ က်င္းပရန္ လ်ာထားၿပီး မတ္လ ၁၈ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမိန္႔ ရခဲ့သည္။ ပြဲက်င္းပရန္ ၄ရက္အလို ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔မွ ပြင့္က်င္းပျခင္း ပိတ္ပင္ ခံရေၾကာင္း ရဲေလးက ေျပာသည္။

<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>
Page 3 of 3